בס"ד

 

מכון התקנים

 

לא אחת אנו נתקלים בשאלות הקשורות במוצרים החייבים באישור תקן ממכון התקנים תהליך זה עלול להמשך זמן ארוך ועל היבואן להיערך לכל הבקשות של המכון.

רשימת המוצרים החייבים בתקן נמצאים בתוספת השנייה של צו יבוא חופשי ובעדכונים של המכס והתמ"ת המתפרסמים מעת לעת.

עלינו לזכור שמכון התקנים כפוף למשרד התמ"ת (משרד המסחר והתעשייה) ועם זאת יש למכון את התקנים את הזכות לתת תקן למוצר או לפסול אותו.

נוהל "מת"י 401":

בתאריך 15.11.2012 נכנס לתוקפו נוהל מת"י 410 ובו מפורטים כל ההליכים, החוקים והדרישות החדשות של מכון התקנים לקבלת אישור תקן למוצרים.

"נוהל 401" מפרט גם על דרכי אמצעי תשלום אופן הגשת הבקשות וגם מציג את הטפסים הרלוונטים לכל התהליכים.

מערכת מסלו"ל:

הינה מערכת סטטוס לרשיונות ואישורים ליבואן המאפשרת טיפול מקוון והגשת בקשות למכון התקנים, להתעדכן בכל זמן נתון עבור המוצר וכמובן להתעדכן באישורים

שהתקבלו במכס ע"י הרשויות המוסמכות. המערכת מצריכה "כרטיס חכם" ,רישום ואימות פרטי היבואן במערכת.

מערכת מסלול מטפלת ביישויות השונות וביניהן מכון התקנים משרד הבריאות וכו'.כיום לא לא ניתן להגיש בקשה או לטפל באישורים ללא מערכת מסלו"ל

 

יבואן יכול להגיש בקשה לקבלת אישור תקן למוצרים שברצונו לייבא ע"י 2 דרכים:

1.רוכש כרטיס "חכם" (מחברות הייטק שנותנות שירות זה) נרשם למערכת "מסלול"  פותח כרטיס לקוח במכון התקנים,מגיש את הבקשה והמסמכים הרלוונטים

  ונמצא בקשר ישירות מול מכון התקנים עד לקבלת האישור המיוחל.

2.הגשת בקשה דרך סוכן מכס- סוכן המכס פותח את הבקשה בשם היבואן במערכת שלו (שכבר מצוידת במערכות המתאימות)  ועוקב אחרי הבקשה מול מכון התקנים.

 

בנוסף למסמכי היבוא רשאי מכון התקנים לבקש:

 א.דוגמא לבדיקה טרום היבוא.

 ב.רשאי לבדוק אם יש הכרה הדדית ע"י מוסד מחו"ל בתחום הבדיקה הנדרשת (בתנאי שהמוצר   

חייב בתקן).

 ג.המכון רשאי לדרוש הוצאת דוגמא ממשלוח שהגיע ולבדוק אותו אם אכן עומד בתקן.

 

אנו בחברת ארמה סוכני מכס ושילוח בין לאומי מכירים את שיטות העבודה אופן הגשת הבקשה והטיפול מול משרדי הממשלה השונים ויכולים לחסוך זמן יקר

ליבואנים מתחילים או כאלו שלא רוצים להיות מטופלים מול המשרדים ישירות ומעדיפים שסוכן מכס מוסמך יטפל להם בבקשה.