בס"ד

 

הצהרת מקור המחליפה את תעודת המקור מארה"ב

 

עפ"י הנחיות המכס החדשות לגבי סחר חופשי בין מדינת ישראל לארה"ב, אין יותר צורך בתעודת מקור (הטופס הירוק) והוא יוחלף ע"י הצהרת מקור של הספק.

מעבר לכך, תעודת מקור כלל לא תהיה קבילה יותר החל מה- 31.03.2018.

לכן מומלץ כבר להתחיל להכין את הספקים בארה"ב לשינוי המתגבש.

 

לאור זאת, ברצוננו להביא לפניך את נוסח ההצהרה הנדרש וכן את ההנחיות הנלוות להוספת ההצהרה על גבי מסמכי היבוא:

 

  1. הצהרת המקור צריכה להופיע על גבי חשבונית או תעודת משלוח או כל מסמך מסחרי אחר המקושר לחשבונית ולטובין של המשלוח.  

 

  1. ההצהרה תתייחס רק למוצרים אשר עומדים בתנאי המקור. במידה ובאותו המשלוח ישנם גם פריטים אשר לא עומדים בתנאי המקור, יש לסמן אותם בנפרד בקו.  

 

  1. נוסח ההצהרה:

I, the undersigned, hereby declare that unless otherwise indicated, the goods covered by this document fully comply

with the rules of origin and the other provisions of the Agreement on the Establishment of a Free Trade Area

between the Government of Israel and the Government of the United States of America.

 

  1. מתחת להצהרה, על הספק לסמן V במקום הנכון:

( ) The Exporter (whether the exporter is the producer or not)

( ) The Producer (is not the exporter)

 

  1. מתחת לסימון של סעיף 4 על הספק למלא את הסעיפים הבאים:

Tax identification: _________________

Name:__________________________

Title:___________________________

E-mail:_________________________

Signature:_______________________